O spoločnosti

ANDERSON a.s. je nezávislou spoločnosťou, špecializujúcou sa na profesionálne služby finančného sprostredkovania v oblasti poistenia, zaistenia, poskytovania úverov a iných finančných služieb, poskytujúcou tiež odborné ekonomické a podnikateľské poradenstvo, so zameraním na korporátnych klientov. Sme lídrom na trhu špeciálnych rizík, autorom a spoluautorom programov zamestnaneckých výhod pre veľké organizácie a mnohých ďalších inovácií na poistnom trhu. V oblasti finančných služieb sa zameriavame na zabezpečenie financovania projektov z rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým však energetiky a strojárenstva. Vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti poskytujeme služby vždy na najvyššej úrovni. Naši odborníci sa vedia prispôsobiť kritériám klientov v rámci poistných a finančných riešení. Spoluprácou s nami získate stabilného a kreatívneho partnera pôsobiaceho prakticky na celom teritóriu Európy.

Od 01. marca 2011 sme sa stali riadnym členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Náš tím

Pre ANDERSON pracujú odborníci s dlhoročnou praxou vo svojom odbore, ktorí sa dokážu prispôsobiť potrebám klientov v rámci poistných i finančných riešení.

Management

Alfréd Paulovič

Zodpovedný za oblasť obchodu, poistenia a financovania

Alfréd Paulovič založil v roku 1994 spoločnosť ANDERSON, ktorú dodnes aktívne a úspešne riadi. Je jedným z prvých držiteľov licencie poisťovacieho makléra v SR a ČR. Na finančnom trhu pôsobí už viac ako 20 rokov a je rešpektovaným obchodným partnerom pre finančné inštitúcie. Má bohaté skúsenosti s poistením priemyselných a technických rizík, s tvorbou špeciálnych poistných produktov a inovatívnych poistných riešení pre klientov. Detailne ovláda ja bankový sektor, pričom sa špecializuje najmä na oblasť energetiky.

Tel
+421/905 640 312
Email
-

Eva Jurkovičová

Zodpovedná za oblasť poistenia a financovania TOP Corporations

Eva Jurkovičová zastáva funkciu člena predstavenstva a z tejto pozície sa podieľa na operatívnom riadení a rozvoji spoločnosti ANDERSON. Ako vedúci zamestnanec zodpovedá aj za dohľad a kontrolu kvality poskytovaných finančných služieb zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti ANDERSON. Okrem toho profesne zastrešuje oblasť poistenia a financovania TOP klientov. Počas svojho 13 ročného pôsobenia na finančnom trhu získala bohaté skúsenosti z oblasti poisťovníctva a bankovníctva.

Tel
+421/910 803 651
Email
-

Kľúčoví ľudia v tíme

Zuzana Čechová

Zodpovedná za oblasť poistenia priemyselných rizík

Zuzana Čechová sa v spoločnosti ANDERSON už roky venuje poisteniu priemyselných a podnikateľských rizík. Realizuje poistné programy pre mnohé významné spoločnosti z rôznych sektorov podnikania a poskytuje klientom špičkový poistný servis, vrátane likvidácie poistných udalostí. Pravidelne sa zúčastňuje seminárov organizovaných Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu, je držiteľkou mnohých certifikátov z oblasti poisťovníctva a riskmanagementu.

Tel
+421/910 803 652
Email
-

Veronika Blašková

Zodpovedná za oblasť poistenia podnikateľských rizík

Veronika Blašková sa špecializuje na poistenie podnikateľských rizík a s tým súvisiace činnosti ako sú vypracovávanie poistných analýz, rizikových správ a navrhovanie optimálnych poistných programov pre podnikateľské subjekty na celom území Slovenskej republiky čím bezpochyby prispieva k ďalšiemu úspešnému a bezpečnému rozvíjaniu ich podnikateľských aktivít. Svoju odbornosť sa snaží neustále zvyšovať formou školení, seminárov a workshopov zameraných na danú problematiku.

Simona Šavelová

Zodpovedná za oblasť poistenia motorových vozidiel

Jej profesijná orientácia sa zameriava na oblasť poistenia motorových vozidiel. Po nástupe do spoločnosti ANDERSON nadviazala na svoje predošlé skúsenosti z oblasti finančného sprostredkovania. Každoročne absolvuje rad školení v oblasti poistenia majetku FO a poistenia motorových vozidiel, vďaka čomu sa profiluje ako špecialista v danej problematike. Výborne ovláda aj proces likvidácie vzniknutých poistných udalostí na motorových vozidlách.

Alica Kaminská

Zodpovedná za administratívne oddelenie a support

V poisťovníctve pracuje nepretržite od roku 1996 a vďaka svojej dlhoročnej praxi so správou poistných zmlúv vie dokonale prevádzkovať maklérsky informačný systém, poskytovať podporu kmeňovým zamestnancom a ostatným spolupracujúcim osobám. Zastrešuje celkovú administratívnu činnosť súvisiacu s hladkým chodom spoločnosti ANDERSON.

Tel
+421/905 506 027
Email
-

Licencie

Spoločnosť ANDERSON a.s. je držiteľom licencie Národnej banky Slovenska č. OPK-16827/2009 na povolenie sprostredkovania poistenia a licencie Národnej banky Slovenska č. ODT-3703/2013 na poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov.

Spoločnosť má aj povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa poistenia na území členských štátoch Európskej únie, konkrétne na území štátov: Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Maďarsko

ANDERSON a.s. má tiež povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa poistenia formou organizačnej zložky na území českej republiky.

Ocenenia

Spoločnosť ANDERSON a.s. získala ocenenie "SPROSTREDKOVATEĽ ROKA 2012 v poistení podnikateľov a priemyslu", udelené poisťovňou QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Pre získanie ocenenia sa hodnotilo splnenie dvoch kritérií:

 • profitabilita portfólia sprostredkovateľa za posledné tri roky, t.j. najviac bodov získal ten sprostredkovateľ, ktorého poistný kmeň vykázal za posledné tri roky najvyšší poistný výsledok,
 • odbornosť a kvalita, ktorú hodnotili pracovníci QBE poisťovne, pričom posudzovali najmä stabilitu portfólia, regionálnu pôsobnosť, odbornosť – kvalita rizikových správ a odbornosť spolupracovníkov.

Spoločnosť ANDERSON a.s. patrí medzi dlhodobo stabilné firmy o čom svedčí aj medzinárodne uznávané certifikačné hodnotenie Top Rating, udelené spoločnosťou Bisnode D & B Česká a Slovenská republika, s.r.o.

Etický rozmer podnikania

Manažment spoločnosti ANDERSON a.s. dodržiava všetky normy, ktoré regulujú výkon finančného sprostredkovania ako na Slovensku, tak i v Čechách. Pri svojej činnosti však rešpektuje aj také pravidlá, ktoré nie sú vyžadované zákonom a ani inou autoritou. Ich akceptáciu však považuje za samozrejmosť, ktorá dáva podnikaniu v tejto sfére vyšší rozmer.

Podporujeme

ANDERSON a.s. finančne podporuje tieto akcie:

 • Benefičné podujatie "Objatie tónov" pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 27.januára 2013 v Leviciach – išlo o kultúrne a náučné podujatia pre 627 hendikepovaných spolu so svojím doprovodom zo zariadení pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska.
 • Benefičné podujatie "OSMIDIV" pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 18.augusta 2013 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Išlo o kultúrne a náučné podujatia pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo stredného Slovenska.
 • Benefičné podujatie "Objatie tónov" pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 19.januára 2014 v Leviciach – išlo o kultúrne a náučné podujatia pre 500 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska.
 • Benefičné podujatie "OSMIDIV" pre mentálne postihnutých, ktoré sa bude konať 17.augusta 2014 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Pôjde o kultúrne a náučné podujatia pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo stredného Slovenska.

Článok a fotografie z koncertov Objatie tónov (2013)facebook.com, gregi.net

Spolupracujme – Staňte sa partnerom

Buďte súčasťou spoločnosti s viac ako 20-ročnou históriou, ktorá je špecialistom vo svojom obore. Ponúkame vám možnosť uzatvorenia spolupráce so spoločnosťou ANDERSON a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti finančného sprostredkovania v súlade so Zákonom č. 186/2009 Z. z., ako samostatný finančný agent, oprávnený poskytovať služby v sektoroch: poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Ponúkame

 • férové provízne podmienky
 • spolupráca so všetkými poisťovňami
 • zabezpečenie registrácie na Registri finančných sprostredkovateľov NBS
 • pravidelné školenia z oblasti poisťovníctva a produktová podpora
 • interný informačný systém (ICM)
 • materiály potrebné pre výkon finančného sprostredkovania

Ak máte záujem o spoluprácu s nami v oblasti poskytovania služieb finančného sprostredkovania ako podriadený finančný agent spoločnosti, kontaktujte nás prosím.