O spoločnosti

ANDERSON a.s. je nezávislou spoločnosťou, špecializujúcou sa na profesionálne služby finančného sprostredkovania v oblasti poistenia, zaistenia, poskytovania úverov a iných finančných služieb, poskytujúcou tiež odborné ekonomické a podnikateľské poradenstvo, so zameraním na korporátnych klientov. Sme lídrom na trhu špeciálnych rizík, autorom a spoluautorom programov zamestnaneckých výhod pre veľké organizácie a mnohých ďalších inovácií na poistnom trhu. V oblasti finančných služieb sa zameriavame na zabezpečenie financovania projektov z rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým však energetiky a strojárenstva. Vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti poskytujeme služby vždy na najvyššej úrovni. Naši odborníci sa vedia prispôsobiť kritériám klientov v rámci poistných a finančných riešení. Spoluprácou s nami získate stabilného a kreatívneho partnera pôsobiaceho prakticky na celom teritóriu Európy.

Od 01. marca 2011 sme sa stali riadnym členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Náš tím

Pre ANDERSON pracujú odborníci s dlhoročnou praxou vo svojom odbore, ktorí sa dokážu prispôsobiť potrebám klientov v rámci poistných i finančných riešení.

Management

Alfréd Paulovič

Zodpovedný za oblasť obchodu, poistenia a financovania

Alfréd Paulovič založil v roku 1994 spoločnosť ANDERSON, ktorú dodnes aktívne a úspešne riadi. Je jedným z prvých držiteľov licencie poisťovacieho makléra v SR a ČR. Na finančnom trhu pôsobí už viac ako 20 rokov a je rešpektovaným obchodným partnerom pre finančné inštitúcie. Má bohaté skúsenosti s poistením priemyselných a technických rizík, s tvorbou špeciálnych poistných produktov a inovatívnych poistných riešení pre klientov. Detailne ovláda ja bankový sektor, pričom sa špecializuje najmä na oblasť energetiky.

Tel
+421/905 640 312
Email
-

Eva Jurkovičová

Zodpovedná za oblasť poistenia a financovania TOP Corporations

Eva Jurkovičová zastáva funkciu člena predstavenstva a z tejto pozície sa podieľa na operatívnom riadení a rozvoji spoločnosti ANDERSON. Ako vedúci zamestnanec zodpovedá aj za dohľad a kontrolu kvality poskytovaných finančných služieb zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti ANDERSON. Okrem toho profesne zastrešuje oblasť poistenia a financovania TOP klientov. Počas svojho 13 ročného pôsobenia na finančnom trhu získala bohaté skúsenosti z oblasti poisťovníctva a bankovníctva.

Tel
+421/910 803 651
Email
-

Kľúčoví ľudia v tíme

Zuzana Čechová

Zodpovedná za oblasť poistenia priemyselných rizík

Zuzana Čechová sa v spoločnosti ANDERSON už roky venuje poisteniu priemyselných a podnikateľských rizík. Realizuje poistné programy pre mnohé významné spoločnosti z rôznych sektorov podnikania a poskytuje klientom špičkový poistný servis, vrátane likvidácie poistných udalostí. Pravidelne sa zúčastňuje seminárov organizovaných Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu, je držiteľkou mnohých certifikátov z oblasti poisťovníctva a riskmanagementu.

Tel
+421/910 803 652
Email
-

Veronika Blašková

Zodpovedná za oblasť poistenia podnikateľských rizík

Veronika Blašková sa špecializuje na poistenie podnikateľských rizík a s tým súvisiace činnosti ako sú vypracovávanie poistných analýz, rizikových správ a navrhovanie optimálnych poistných programov pre podnikateľské subjekty na celom území Slovenskej republiky čím bezpochyby prispieva k ďalšiemu úspešnému a bezpečnému rozvíjaniu ich podnikateľských aktivít. Svoju odbornosť sa snaží neustále zvyšovať formou školení, seminárov a workshopov zameraných na danú problematiku.

Slavomíra Janegová

Zodpovedná za oblasť poistenia na území ČR

Slavomíra Janegová pôsobí v ANDERSONE ako manažérka poistenia podnikateľských rizík a korporátneho poistenia. Tvorí a realizuje poistné programy pre významné firmy v mnohých brandžiach. Pri práci využíva najmä svoje odborné znalosti z risk managementu. Zodpovedá za starostlivosť o klientov na území Českej republiky, ktorým zabezpečuje komplexný poistný servis.

Tel
+420 702 066 364
Email
-

Simona Šavelová

Zodpovedná za oblasť poistenia motorových vozidiel

Jej profesijná orientácia sa zameriava na oblasť poistenia motorových vozidiel. Po nástupe do spoločnosti ANDERSON nadviazala na svoje predošlé skúsenosti z oblasti finančného sprostredkovania. Každoročne absolvuje rad školení v oblasti poistenia majetku FO a poistenia motorových vozidiel, vďaka čomu sa profiluje ako špecialista v danej problematike. Výborne ovláda aj proces likvidácie vzniknutých poistných udalostí na motorových vozidlách.

Alica Kaminská

Zodpovedná za administratívne oddelenie a support

V poisťovníctve pracuje nepretržite od roku 1996 a vďaka svojej dlhoročnej praxi so správou poistných zmlúv vie dokonale prevádzkovať maklérsky informačný systém, poskytovať podporu kmeňovým zamestnancom a ostatným spolupracujúcim osobám. Zastrešuje celkovú administratívnu činnosť súvisiacu s hladkým chodom spoločnosti ANDERSON.

Tel
+421/905 506 027
Email
-

Licencie

Spoločnosť ANDERSON a.s. je držiteľom licencie Národnej banky Slovenska č. OPK-16827/2009 na povolenie sprostredkovania poistenia a licencie Národnej banky Slovenska č. ODT-3703/2013 na poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov.

Spoločnosť má aj povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa poistenia na území členských štátoch Európskej únie, konkrétne na území štátov: Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Maďarsko

ANDERSON a.s. má tiež povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa poistenia formou organizačnej zložky na území českej republiky.

Ocenenia

Spoločnosť ANDERSON a.s. získala ocenenie "SPROSTREDKOVATEĽ ROKA 2012 v poistení podnikateľov a priemyslu", udelené poisťovňou QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Pre získanie ocenenia sa hodnotilo splnenie dvoch kritérií:

 • profitabilita portfólia sprostredkovateľa za posledné tri roky, t.j. najviac bodov získal ten sprostredkovateľ, ktorého poistný kmeň vykázal za posledné tri roky najvyšší poistný výsledok,
 • odbornosť a kvalita, ktorú hodnotili pracovníci QBE poisťovne, pričom posudzovali najmä stabilitu portfólia, regionálnu pôsobnosť, odbornosť – kvalita rizikových správ a odbornosť spolupracovníkov.

Spoločnosť ANDERSON a.s. patrí medzi dlhodobo stabilné firmy o čom svedčí aj medzinárodne uznávané certifikačné hodnotenie Top Rating, udelené spoločnosťou Bisnode D & B Česká a Slovenská republika, s.r.o.

Etický rozmer podnikania

Manažment spoločnosti ANDERSON a.s. dodržiava všetky normy, ktoré regulujú výkon finančného sprostredkovania ako na Slovensku, tak i v Čechách. Pri svojej činnosti však rešpektuje aj také pravidlá, ktoré nie sú vyžadované zákonom a ani inou autoritou. Ich akceptáciu však považuje za samozrejmosť, ktorá dáva podnikaniu v tejto sfére vyšší rozmer.

Podporujeme

ANDERSON a.s. finančne podporuje tieto akcie:

 • Benefičné podujatie "Objatie tónov" pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 27.januára 2013 v Leviciach – išlo o kultúrne a náučné podujatia pre 627 hendikepovaných spolu so svojím doprovodom zo zariadení pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska.
 • Benefičné podujatie "OSMIDIV" pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 18.augusta 2013 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Išlo o kultúrne a náučné podujatia pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo stredného Slovenska.
 • Benefičné podujatie "Objatie tónov" pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 19.januára 2014 v Leviciach – išlo o kultúrne a náučné podujatia pre 500 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska.
 • Benefičné podujatie "OSMIDIV" pre mentálne postihnutých, ktoré sa bude konať 17.augusta 2014 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Pôjde o kultúrne a náučné podujatia pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo stredného Slovenska.

Článok a fotografie z koncertov Objatie tónov (2013)facebook.com, gregi.net

Spolupracujme – Staňte sa partnerom

Buďte súčasťou spoločnosti s viac ako 20-ročnou históriou, ktorá je špecialistom vo svojom obore. Ponúkame vám možnosť uzatvorenia spolupráce so spoločnosťou ANDERSON a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti finančného sprostredkovania v súlade so Zákonom č. 186/2009 Z. z., ako samostatný finančný agent, oprávnený poskytovať služby v sektoroch: poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Ponúkame

 • férové provízne podmienky
 • spolupráca so všetkými poisťovňami
 • zabezpečenie registrácie na Registri finančných sprostredkovateľov NBS
 • pravidelné školenia z oblasti poisťovníctva a produktová podpora
 • interný informačný systém (ICM)
 • materiály potrebné pre výkon finančného sprostredkovania

Ak máte záujem o spoluprácu s nami v oblasti poskytovania služieb finančného sprostredkovania ako podriadený finančný agent spoločnosti, kontaktujte nás prosím.