Partnerská zóna

Partnerská zóna je určená pre našich spolupracovníkov – podriadených finančných agentov. Prostredníctvom partnerskej zóny majú naši podriadení finanční agenti priamy prístup do informačného systému spoločnosti ANDERSON a.s., v ktorom si majú možnosť prezerať svoj kmeň, sťahovať si potrebné dokumenty a tlačivá. Vstup do tejto zóny vyžaduje prihlásenie.