Kontakt

Spoločnosť ANDERSON a.s. vykonáva spoju činnosť ako na slovenskom, tak aj českom trhu, kde pôsobí prostredníctvom svojej organizačnej zložky.

Slovenská republika

Adresa
ANDERSON a.s.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
Tel
+421 2 444 623 63
Email
-
IČO
35 886 633
IČ DPH
SK2021855528
Bankové spojenie
Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu
4022536488 / 7500
IBAN
SK87 7500 0000 0040 2253 6488
SWIFT code
CEKOSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 3332/B.

Česká republika

Adresa
ANDERSON a.s., odštěpný závod
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Tel
+420 222 191 111
Email
-
IČO
030 83 934
IČ DPH
CZ683510688
Bankové spojenie
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu
287428601 / 0300
IBAN
CZ24 0300 0000 0002 8742 8601
SWIFT code
CEKOCZPP
Zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddiel: A, vložka č.: 76641.