Naše služby

ANDERSON a.s. nie je predajcom poistenia. Pre našich klientov sme partnerom vo finančných riešeniach realizovaných na kľúč. V pozadí našich služieb vždy nájdete komplexnosť a širokospektrálnosť celého servisu.

Pre oblasť poistenia

 • risk management, technicko-poistnú analýzu rizík
 • vypracovanie rizikových štúdií a správ
 • definovanie poistnej stratégie
 • vypracovanie optimálneho poistného programu
 • aplikačné riešenia poistnej ochrany pre zmluvných partnerov našich klientov
 • návrhy na alternatívne financovanie rizík
 • výkon správy poistných vzťahov
 • vybavovanie nárokov a plnení z poistných zmlúv
 • odborná pomoc vo vzťahu k poistnej ochrane
 • nastavenie a realizácia zamestnaneckých programov

Pre oblasť financovania

 • podpora pri zhodnotení pripravenosti projektov na financovanie
 • vypracovanie analýz riešenia financovania projektov
 • príprava najvhodnejších modelov a schém financovania projektov
 • sprostredkovanie rôznych foriem financovania
 • vyhotovenie prezentačných materiálov pre projekty
 • komunikácia s financujúcimi subjektmi
 • negociácia rámcových podmienok financovania
 • výkon správy úverových vzťahov
 • konzultačné služby ekonomického a podnikového manažmentu

Pohodlné online poistenie

Služba online poistenia, prevádzkovaná prostredníctvom webu Poistisasam.sk, je projektom spoločnosti ANDERSON a. s.

Portálom Poistisasam.sk spoločnosť rozširuje svoje portfólio ponúkaných služieb o online poistenie orientované na koncového zákazníka. Poskytuje zjednodušený prístup k vybraným druhom poistenia, ako pre klientov, tak pre spolupracovníkov spoločnosti.