Partneri v oblasti poistenia a zaistenia

ANDERSON v rámci svojej činnosti spolupracuje so širokým spektrom domácich a zahraničných finančných inštitúcií, vďaka čomu vie využiť všetky možnosti poistného a bankového trhu.

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
EULER HERMES Europe SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa, a. s.
Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Triglav pojišťovna, a.s.
Union poisťovňa, a. s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká pojišťovna, a.s.
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
ERGO Poisťovňa, a.s.

Renomované banky spolupracujúce vo finančnej oblasti

Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
ING Bank N.V.
Komerční banka, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Evropsko-ruska banka, a.s.
Equa bank a.s.

Sporiteľné a úverové družstvá

ANO spořitelní družstvo
Artesa, spořitelní družstvo