O spoločnosti

ANDERSON a.s. je nezávislou spoločnosťou, špecializujúcou sa na profesionálne služby finančného sprostredkovania v oblasti poistenia, zaistenia, poskytovania úverov a iných finančných služieb, poskytujúcou tiež odborné ekonomické a podnikateľské poradenstvo, so zameraním na korporátnych klientov. Sme lídrom na trhu špeciálnych rizík, autorom a spoluautorom programov zamestnaneckých výhod pre veľké organizácie a mnohých ďalších inovácií na poistnom trhu. V oblasti finančných služieb sa zameriavame na zabezpečenie financovania projektov z rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým však energetiky a strojárenstva. Vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti poskytujeme služby vždy na najvyššej úrovni. Naši odborníci sa vedia prispôsobiť kritériám klientov v rámci poistných a finančných riešení. Spoluprácou s nami získate stabilného a kreatívneho partnera pôsobiaceho prakticky na celom teritóriu Európy.

Od 01. marca 2011 sme sa stali riadnym členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Naše služby

Pre oblasť poistenia

 • risk management, technicko-poistnú analýzu rizík
 • vypracovanie rizikových štúdií a správ
 • definovanie poistnej stratégie
 • vypracovanie optimálneho poistného programu
 • aplikačné riešenia poistnej ochrany pre zmluvných partnerov našich klientov
 • návrhy na alternatívne financovanie rizík
 • výkon správy poistných vzťahov
 • vybavovanie nárokov a plnení z poistných zmlúv
 • odborná pomoc vo vzťahu k poistnej ochrane

Pre oblasť financovania

 • podpora pri zhodnotení pripravenosti projektov na financovanie
 • vypracovanie analýz riešenia financovania projektov
 • príprava najvhodnejších modelov a schém financovania projektov
 • sprostredkovanie rôznych foriem financovania
 • vyhotovenie prezentačných materiálov pre projekty
 • komunikácia s financujúcimi subjektmi
 • negociácia rámcových podmienok financovania
 • výkon správy úverových vzťahov
 • konzultačné služby ekonomického a podnikového manažmentu

Dynamik Ž

Investičné životné poistenie vytvorené v spolupráci spoločností Generali Poisťovňa, a. s. a ANDERSON a.s. exkluzívne a výhradne pre zamestnancov ŽSR.

Produkt spája najlepšie vlastnosti poistenia s možnosťou investovania. Je možný výber z dvoch variantov poistenia, poistenie umožňuje uskutočnenie mimoriadnych výberov, je odbúraná zložitá administratíva. Deti zamestnancov ŽSR do veku 15 rokov majú automaticky úrazové poistenie zadarmo.

Pohodlné online poistenie

Služba online poistenia, prevádzkovaná prostredníctvom webu Poistisasam.sk, je projektom spoločnosti ANDERSON a. s.

Portálom Poistisasam.sk spoločnosť rozširuje svoje portfólio ponúkaných služieb o online poistenie orientované na koncového zákazníka. Poskytuje zjednodušený prístup k vybraným druhom poistenia, ako pre klientov, tak pre spolupracovníkov spoločnosti.

Prečo Anderson

Vďaka našim službám, ktoré sa vyvíjali, upravovali a prispôsobovali kritériám a požiadavkám trhu, ponúkame klientom komplexné riešenia. Každý klient je pre nás individuálne uprednostňovaný, dávame dôraz na detaily.

10 tisíc klientov – právnických a fyzických osôb – sa spolieha na služby Andersonu.

Ľudia z ANDERSONU pomohli opäť hendikepovaným deťom

Rozhodli sme pomáhať tam, kde pomoc naozaj potrebujú. Finančne podporujeme druhým rokom benefičné podujatia "Objatie tónov" a "OSMIDIV", ktoré sú organizované pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z celého Slovensk...

Ste s nami v pohodlí už 20 rokov!

Musíme sa vám s niečím pochváliť. Viete o tom, že sme tohto roku oslavovali? Dva krížiky na chrbte, to znamená, že už sme 20 rokov medzi vami! Máme z toho neskutočnú radosť a tak sme pripravili pár darčekov ako pre vás, tak aj pre nás. Zmodernizovali sme logo...