Dynamik Ž

Poistenie vytvorené špeciálne pre železničiarov.

Výhody poistenia Dynamik Ž

 • automatický príspevok zamestnávateľa ŽSR – zakotvený v kolektívnej zmluve
 • možnosť výberu z variantov:
  • "Viac sporím!"
  • "Viac ochraňujem seba a svoju rodinu."
 • jednoduchá administratíva – stačí len podpis, všetko ostatné je zabezpečené
 • automatické úrazové poistenie detí zamestnancov ŽSR do veku 15 rokov – ZADARMO!
príspevok zamestnávateľa 13,28€ / príspevok zamestnanca 6,64€

Detailné informácie o poistení Dynamik Ž nájdete v našej prezentácii, ktorú si môžete stiahnuť fo formáte PDF.

Dynamik Ž vyplatil

 • 96 poistných udalostí pri úmrtí v objeme 156 897 EUR
 • 136 poistných udalostí pri úraze v objeme 104 419 EUR
 • 24 poistných udalostí pri úraze detí železničiarov v objeme 1300 EUR
 • 31 klientov využilo oslobodenie od platenia pre invaliditu
 • vďaka projektu Dynamik Ž má zamestnanec za 8 rokov nasporených 700 až 1 OOO EUR
 • 1927 klientov realizovalo výber v celkovej výške 1 349 000 EUR

Poistné podmienky Dynamik Ž

Poistné podmienky Dynamik Ž
platné od r. 2017
Poistné podmienky Dynamik Ž
platné od r. 2020
Poistné podmienky Dynamik Ž
platné od r. 2021