Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

  • ANDERSON rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou ANDERSON.
  • Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad pri vykonávaní činností súvisiacich s finančným sprostredkovaním, uzatvárania zmluvného vzťahu či realizácií oprávnených záujmov
  • Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku: http://anderson.sk/oou. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.05.2018.
  • Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.
  • Spoločnosť ANDERSON rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou ANDERSON.
  • Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii Uchádzači o zamestnanie tu.
  • Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii Zamestnanci – tu
  • Ak ste súčasným alebo potenciálnym dodávateľom, zástupcom obchodného partnera alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť môžete nájsť v sekcii Obchodní partneri tu.
  • Ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, prípadne zástupcom súčasného alebo potenciálneho klienta, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii Klienti tu.
  • Ak ste potenciálnym, súčasným alebo bývalým podriadeným finančným agentom alebo ste s nami v inom obchodnom vzťahu, napr. sprostredkovateľ kontaktov na potenciálnych klientov (tzv. tipér), v rámci finančného sprostredkovania, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii Agenti tu