O spoločnosti

ANDERSON a.s. je nezávislou spoločnosťou, špecializujúcou sa na profesionálne služby finančného sprostredkovania v oblasti poistenia, zaistenia, poskytovania úverov a iných finančných služieb, poskytujúcou tiež odborné ekonomické a podnikateľské poradenstvo, so zameraním na korporátnych klientov. Sme lídrom na trhu špeciálnych rizík, autorom a spoluautorom programov zamestnaneckých výhod pre veľké organizácie a mnohých ďalších inovácií na poistnom trhu. V oblasti finančných služieb sa zameriavame na zabezpečenie financovania projektov z rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým však energetiky a strojárenstva. Vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti poskytujeme služby vždy na najvyššej úrovni. Naši odborníci sa vedia prispôsobiť kritériám klientov v rámci poistných a finančných riešení. Spoluprácou s nami získate stabilného a kreatívneho partnera pôsobiaceho prakticky na celom teritóriu Európy.

Od 01. marca 2011 sme sa stali riadnym členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Naše služby

Pre oblasť poistenia

 • risk management, technicko-poistnú analýzu rizík
 • vypracovanie rizikových štúdií a správ
 • definovanie poistnej stratégie
 • vypracovanie optimálneho poistného programu
 • aplikačné riešenia poistnej ochrany pre zmluvných partnerov našich klientov
 • návrhy na alternatívne financovanie rizík
 • výkon správy poistných vzťahov
 • vybavovanie nárokov a plnení z poistných zmlúv
 • odborná pomoc vo vzťahu k poistnej ochrane

Pre oblasť financovania

 • podpora pri zhodnotení pripravenosti projektov na financovanie
 • vypracovanie analýz riešenia financovania projektov
 • príprava najvhodnejších modelov a schém financovania projektov
 • sprostredkovanie rôznych foriem financovania
 • vyhotovenie prezentačných materiálov pre projekty
 • komunikácia s financujúcimi subjektmi
 • negociácia rámcových podmienok financovania
 • výkon správy úverových vzťahov
 • konzultačné služby ekonomického a podnikového manažmentu

Pohodlné online poistenie

Služba online poistenia, prevádzkovaná prostredníctvom webu Poistisasam.sk, je projektom spoločnosti ANDERSON a. s.

Portálom Poistisasam.sk spoločnosť rozširuje svoje portfólio ponúkaných služieb o online poistenie orientované na koncového zákazníka. Poskytuje zjednodušený prístup k vybraným druhom poistenia, ako pre klientov, tak pre spolupracovníkov spoločnosti.

Prečo Anderson

Vďaka našim službám, ktoré sa vyvíjali, upravovali a prispôsobovali kritériám a požiadavkám trhu, ponúkame klientom komplexné riešenia. Každý klient je pre nás individuálne uprednostňovaný, dávame dôraz na detaily.

10 tisíc klientov – právnických a fyzických osôb – sa spolieha na služby Andersonu.

Ľudia z ANDERSONU pomohli opäť hendikepovaným deťom

Rozhodli sme pomáhať tam, kde pomoc naozaj potrebujú. Finančne podporujeme druhým rokom benefičné podujatia "Objatie tónov" a "OSMIDIV", ktoré sú organizované pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z celého Slovensk...

Ste s nami v pohodlí už 20 rokov!

Musíme sa vám s niečím pochváliť. Viete o tom, že sme tohto roku oslavovali? Dva krížiky na chrbte, to znamená, že už sme 20 rokov medzi vami! Máme z toho neskutočnú radosť a tak sme pripravili pár darčekov ako pre vás, tak aj pre nás. Zmodernizovali sme logo...